PROTOCOL COVID PER LES CLASSES DE DANSA DE L’ASSOCIACIÓ CONTEMPORÀNIA – MENORS

MESURES EXCEPCIONALS I FLEXIBLES SEGONS LA SITUACIÓ COVID

 • Serà obligatori l’ús de mascareta fins a l’inici de la classe a totes les persones de més de sis anys. A l’inici de la classe els alumnes i professors es podran treure la mascareta (segons les recomanacions de l’activitat esportiva) però se l’hauran de tornar a posar si necessiten anar al lavabo, o moure’s fora de l’espai on es realitza la classe. Un cop finalitzada la classe se l’hauran de tornar a posar.
 • Evitar les mascaretes que porten vàlvula i només protegeixen a qui les porta.
 • Començarem el curs prenent la temperatura abans de començar la classe.

MESURES BÀSIQUES OBLIGATÒRIES:

 • DESINFECCIÓ DE MANS: Disponible dins la classe un dispensador de gel desinfectant.
 • ÚS OBLIGAT DE MASCARETA a les zones comunes de l’espai.
 • VENTILACIÓ de l’espai i NETEJA: aniran a càrrec del personal de neteja de l’espai.
 • Durant la classe s’ha de RESPECTAR LA DISTÀNCIA entre alumnes d’1,5 m sempre que sigui possible. Serà responsabilitat de la professora i l’adult acompanyant que es respecti aquesta distància.
 • EVITAR L’ACUMULACIÓ DE PERSONES A L’ESPAI: Es demana que l’alumnat vingui vestit de casa. Cal portar una ampolla d’aigua d’ús personal
 • L’accés a l’espai el faran els i les alumnes acompanyats de la professora i l’adult acompanyant. La resta de famílies no hi podran accedir.
 • La sortida d’alumnes serà també igual que l’entrada, les famílies s’esperaran a la vorera respectant la distància de seguretat i seran la professora i l’adult acompanyant els qui faran sortir els i les alumnes de manera esglaonada, evitant aglomeracions.

PROTOCOL EN CAS DE TENIR UN POSITIU O CONFINAMENT A UN GRUP

Si tenim un cas positiu de COVID entre les alumnes, sigui detectat a l’escola o a una altra activitat:

 • Es procedirà a informar a la resta d’alumnes del grup afectat per procedir al seu confinament durant els dies estipulats per llei.
 • El grup confinat reprendrà les classes un cop hagi acabat el seu confinament.
 • Es demana a les famílies del grup confinat que ho comuniquin al seu entorn seguint les instruccions indicades pel seu CAP.
 • Si tenim un cas de confinament (NO POSITIU COVID) entre l’alumnat que arriba per un contacte amb un positiu extern a l’escola de dansa, aquest alumne/a podrà reprendre les classes un cop acabat el seu confinament.

Per assistir a classe serà obligatori signar la declaració responsable següent, que l’alumne ha de portar ja preparada de casa sinó no podrà accedir al curs:

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DE PANDÈMIA GENERADA PER LA COVID

%d bloggers like this: