Normativa

Fer-se soci de l’associació Contemporània o inscriure’s a les diverses activitats que organitza comporta l’acceptació de les següents normes:

 1. L’Associació Contemporània es regeix per l’any escolar (setembre-juliol) enlloc de l’any natural (gener-desembre). A l’agost l’Associació romandrà tancada per vacances.
 2. Les quotes de soci es cobraran al mes de Novembre, corresponent al curs escolar vigent (de setembre a juliol). En el cas d’inscriure’s com a soci després del novembre, la quota de soci serà cobrada immediatament després de la incorporació, i serà vàlida fins a la fi del curs escolar vigent.
 3. Es notificarà la renovació de les quotes a tots els socis com a mínim amb 1 mes d’antelació.
 4. Les baixes com a soci s’hauran de notificar abans del dia 25 d’Octubre. En cas de no fer-ho, la quota serà cobrada i no hi haurà possibilitat de retornar-la. Per a notificar-ho, caldrà omplir el corresponent formulari de baixa de soci. Fins que no s’hagi omplert, no serà efectiva la baixa com a soci.
 5. Les quotes de soci i els imports dels cursos no seran reemborsables.
 6. Si un rebut de soci o de qualsevol activitat ens és retornat per l’entitat bancària degut a causes alienes a l’Associació (sense saldo, número de compte incorrecte, etc.), serà responsabilitat del soci o alumne fer arribar la quota a l’associació mitjançant una transferència bancària.
 7. Els rebuts retornats impliquen una comissió de 4€ que el banc cobra a l’associació. Si una persona retorna un rebut, haurà de fer un ingrés a l’associació de 4€ en compensació. Igualment, si s’ha de tornar a cobrar un rebut retornat, aquest rebut tindrà un recàrrec de 4€.
 8. Les persones que no paguin aquests 4€ en el plaç d’un mes des del dia en que el rebut ens és retornat, seran automàticament donades de baixa com a soci, seran incloses dins d’una llista de morosos i no podran tornar a pertànyer a l’Associació fins que no paguin el seu deute.
 9. Una vegada l’Associació rep la inscripció a un dels cursos, aquesta inscripció es considera formalitzada i immediatament cobrada la mensualitat corresponent al mes de la inscripció (si t’apuntes al maig et cobrarem l’import corresponent al mes de maig), independentment de si l’alumne assisteix o no a classe.
 10. Les mensualitats dels cursos es cobraran entre el dia 1 i el dia 5 del mes en curs.
 11. Les baixes a les classes s’hauran de notificar omplint el formulari de baixa del curs corresponent abans del dia 25 del mes anterior. En cas de no fer-ho, la quota serà cobrada i no hi haurà possibilitat de retornar-la. Fins que no s’hagi omplert el formulari, no es farà efectiva la baixa.
 12. Les persones que no paguin els rebuts no podran participar a cap activitat de l’Associació.
 13. En cas que es pateixi una lesió durant el curs regular, un curs intensiu o un tastet, es retornarà la part proporcional de la mensualitat que correspongui als dies que la lesió no ha permès fer classes. En cas que la lesió es pateixi quan l’alumne s’hagi apuntat a l’stage o a una masterclass, no es retornarà l’import pagat.
%d bloggers like this: